Możesz włączyć następujące konfiguracje z lokalnego interfejsu sieciowego urządzenia. Przeczytać Konfiguracje urządzeń artykuł, aby uzyskać więcej informacji o tym, jak uzyskać do niego dostęp.

Po otwarciu interfejsu internetowego urządzenia wybierz Ustawienia pod Ustawiać i wybierz konfiguracja

  • Konfiguracja > Silnik sieciowy > Tryb: Wybierać Na aby włączyć silnik sieciowy.

  • Konfiguracja > Silnik sieciowy > Cechy > Lokalne zarządzanie aplikacjami internetowymi: Wybierać dozwolony jeśli chcesz, aby użytkownik mógł dodawać, edytować i usuwać aplikacje internetowe z menu ustawień na urządzeniu. Po ustawieniu na Nie dozwolony lista aplikacji internetowych jest dostępna w menu ustawień, ale nie można ich dodawać, edytować ani usuwać. Po ustawieniu na Wyłączony, aplikacje internetowe są nie w menu ustawień urządzenia.


Aplikacje internetowe skonfigurowane w Control Hub lub w edytorze rozszerzenia interfejsu użytkownika są widoczne na liście aplikacji internetowych w obszarze Zewnętrznie zarządzane aplikacje internetowe, ale nie można ich edytować ani usuwać z urządzenia.