Možete da omogućite sledeće konfiguracije sa lokalnog veb interfejsa uređaja. Pročitajte članak Podešavanja uređaja za više informacija o tome kako da mu pristupite.

Kada se otvori veb interfejs uređaja, izaberite Podešavanja na kartici Podešavanje i izaberite konfiguraciju

  • Konfiguracija > WebEngine > Režim: Izaberite On da biste omogućili veb motor.

  • Konfiguracija > WebEngine > Funkcije > LocalWebAppManagement: Izaberite dozvoljeno ako želite da korisnik doda, izmeni i izbriše veb aplikacije iz menija za podešavanje na uređaju. Kada je podešeno na NotAllowed, lista veb aplikacija je dostupna u meniju sa podešavanjima, ali nije moguće dodati ih, izmeniti ih ili izbrisati. Kada je podešeno na Isključeno, veb aplikacije nisu u meniju podešavanja uređaja.


Veb aplikacije konfigurisane na Kontrolnom čvorištu ili u uređivaču proširenja korisničkog interfejsa vidljive su na listi veb aplikacija u okviru Eksterno upravljanih veb aplikacija, ali ih nije moguće izmeniti ili izbrisati sa uređaja.