Ако отстранявате проблем, тогава можете да прегледате страницата с информация за устройството на вашето устройство. Страницата с информация за устройството показва вашия IP адрес, натоварване на фърмуера, MAC адрес и ако устройството ви е регистрирано.

1

Натиснете бутона за нулиране, когато Webex Share е в оперативно състояние.

2

Натиснете бутона за нулиране отново, за да се върнете към началния екран.