אם אתה פותר בעיה, באפשרותך להציג את דף פרטי המכשיר במכשיר שלך. דף פרטי ההתקן מציג את כתובת ה-IP, טעינת הקושחה, כתובת ה-MAC ואם המכשיר שלך רשום.

1

לחץ על לחצן האיפוס כאשר שיתוף Webex נמצא במצב תפעולי.

2

לחץ שוב על לחצן האיפוס כדי לחזור למסך הבית.