Pokud odstraňujete problém, můžete zobrazit stránku informace o zařízení na vašem zařízení. Na stránce informace o zařízení je zobrazena vaše IP adresa, načtení firmwaru, MAC adresa a pokud je zařízení registrované.

1

Když je Webex Share v provozu, stiskněte tlačítko reset .

2

Opětovným stisknutím tlačítka reset se vrátíte na domovskou obrazovku.