Zobrazit podrobnosti Cisco Webex Share

    1 Když je zařízení Webex Share v provozním stavu, stiskněte tlačítko reset.
    2 Opětovným stisknutím tlačítka reset se vrátíte na domovskou obrazovku.

    Byl tento článek užitečný?