1

Tryck på återställningsknappen när Webex Share är i driftläge.

2

Tryck på återställningsknappen igen för att återgå till startsidan.