Om du felsöker ett problem kan du visa sidan med enhetsinformation på enheten. På sidan enhetsinformation visas din IP-adress, fast programvaruversion, MAC-adress och om enheten har registrerats.

1

Tryck på återställningsknappen när Webex Share är i driftläge.

2

Tryck på återställningsknappen igen för att återgå till startsidan.