1

Tryk på nulstillingensknappen, når Webex Share er i driftstilstand.

2

Tryk på nulstillingsknappen igen for at vende tilbage til startskærmen.