Hvis du feil søker et problem, kan du se siden enhets informasjon på enheten din. Siden enhets informasjon viser IPs adresse, fas tvare belastning, MAC adresse, og hvis enheten er registrert.

1

Trykk på tilbakestill-knappen når Webex Share er i drifts tilstand.

2

Trykk på Tilbakestill-knappen igjen for å gå tilbake til Hjem skjermen.