Ako rešavate problem, možete da prikažete stranicu sa informacijama o uređaju na uređaju. Stranica sa informacijama o uređaju prikazuje IP adresu, opterećenje firmvera, MAC adresu i ako je uređaj registrovan.

1

Pritisnite dugme za resetovanje kada Webex Share u operativnom stanju.

2

Ponovo pritisnite dugme za uspostavljanje početnih vrednosti da biste se vratili na početni ekran.