Jeśli rozwiązujesz problem, możesz wyświetlić stronę z informacjami o urządzeniu na urządzeniu. Strona informacji o urządzeniu zawiera adres IP, załadowanie oprogramowania układowego, adres MAC oraz informację, czy urządzenie jest zarejestrowane.

1

Naciśnij przycisk Resetuj, gdy Webex Share jest w stanie aktywnym.

2

Naciśnij ponownie przycisk Resetuj, aby powrócić do ekranu głównego.