Als u een probleem wilt oplossen, kunt u de informatiepagina van het apparaat bekijken op uw apparaat. Op de informatiepagina van het apparaat staat het IP-adres, de firmwareversie, het MAC-adres en of uw apparaat is geregistreerd.

1

Druk op de resetknop wanneer de Webex Share operationeel is.

2

Druk nogmaals op de resetknop op terug naar het startscherm te gaan.