1

Druk op de resetknop wanneer de Webex Share operationeel is.

2

Druk nogmaals op de resetknop op terug naar het startscherm te gaan.