Браузърът връща HTTP 500 вътрешна грешка на сървъра при опит за присъединяване към събрание

Браузърът връща HTTP 500 вътрешна грешка на сървъра при опит за присъединяване към събрание.

Сървърът се натъкна на неочаквано условие, което му попречи да изпълни заявката.

Вътрешна грешка на сървъра 500 след въвеждане на парола за събрание или номер на събрание.

Когато отивам на уеб сайта на Webex, получавам Грешка 500 на уеб страницата.


Причина:

HTTP 500 вътрешна грешка на сървъра е съобщение за обща грешка, че уеб браузър ще премине, ако не може правилно да комуникира с уеб сайт.

Решение:

Вижте предложенията по-долу, за да разрешите проблема:

Ако проблемът продължава след извършване на стъпките в тази статия, свържете се с техническата поддръжка.  За помощ вижте: WBX162 - Как да се свържа с уебекс клиентски услуги или техническа поддръжка?


 

Беше ли полезна тази статия?