Браузърът връща HTTP 500 вътрешна грешка на сървъра при опит за присъединяване към среща

Браузърът връща HTTP 500 вътрешна грешка на сървъра, когато се опитва да се присъедини към среща.

Сървърът срещна неочаквано условие, което му попречи да изпълни заявката.

Вътрешна грешка на сървъра 500 след въвеждане на парола за среща или номер на среща.

Когато отивам на уебсайта на Webex, получавам грешка 500 на уеб страницата.


Причина:

HTTP 500 Internal Server Error е общо съобщение за грешка, което уеб браузърът ще предаде, ако не може да комуникира правилно с уебсайт.

Решение:

Вижте предложенията по-долу, за да разрешите проблема:

Ако проблемът продължава след изпълнение на стъпките в тази статия, свържете се с техническата поддръжка.  За помощ вижте: WBX162 – Как да се свържа с отдела за обслужване на клиенти или техническа поддръжка на Webex?


 

Беше ли полезна тази статия?