Leseren returnerer http 500 intern serverfeil når du prøver å bli med i et møte

Leseren returnerer HTTP 500 Internal Server Error når han/hun prøver å bli med i et møte.

Serveren oppdaget en uventet tilstand som hindret den i å fullføre forespørselen.

Intern serverfeil 500 etter at du har skrevet inn møtepassord eller møtenummer.

Når jeg går til Webex-nettstedet, får jeg Feil 500 på nettsiden.


Årsak:

HTTP 500 Intern serverfeil er en generell feilmelding som en webleser sender hvis den ikke kan kommunisere ordentlig med et webområde.

Løsning:

Se forslagene nedenfor for å løse problemet:

Hvis problemet vedvarer etter at du har utført trinnene i denne artikkelen, kontakter du teknisk støtte.  Hvis du vil ha hjelp, kan du se: WBX162 – Hvordan kontakter jeg Webex kundestøtte eller teknisk støtte?


 

Var denne artikkelen nyttig?