Przeglądarka zwraca wewnętrzny błąd serwera HTTP 500 podczas próby dołączenia do spotkania

Przeglądarka zwraca wewnętrzny błąd serwera HTTP 500 podczas próby dołączenia do spotkania.

Serwer napotkał nieoczekiwany stan, który uniemożliwił mu spełnienie żądania.

Wewnętrzny błąd serwera 500 po wprowadzeniu hasła spotkania lub numeru spotkania.

Przechodząc do witryny Webex, otrzymuję błąd 500 na stronie internetowej.


Przyczyna:

Wewnętrzny błąd serwera HTTP 500 to ogólny komunikat o błędzie przekazywany przez przeglądarkę sieci Web, jeśli nie może poprawnie komunikować się z witryną sieci Web.

Rozwiązanie:

Zapoznaj się z poniższymi sugestiami, aby rozwiązać problem:

Jeśli problem nadal występuje po wykonaniu czynności opisanych w tym artykule, skontaktuj się z pomocą techniczną.  Aby uzyskać pomoc, zobacz: WBX162 - Jak skontaktować się z działem obsługi klienta Webex lub pomocą techniczną?


 

Czy ten artykuł był pomocny?