Webbläsaren returnerar HTTP 500 internt serverfel när jag försöker delta i ett möte

Webbläsaren returnerar HTTP 500 Internt serverfel när jag försöker delta i ett möte.

Servern påträffade ett oväntat tillstånd som hindrade den från att uppfylla begäran.

Internt serverfel 500 efter att möteslösenord eller mötesnummer.

När jag går till Webex-webbplatsen får jag fel 500 på webbsidan.


Orsak:

HTTP 500 internt serverfel är ett allmänt felmeddelande som en webbläsare skickar om den inte kan kommunicera med en webbplats på rätt sätt.

Lösning:

Se nedanstående förslag för att lösa problemet:

Kontakta teknisk support om problemet kvarstår även efter att du har utfört dessa steg.Om du behöver hjälp, se: WBX162 – Hur kontaktar jag Webex kundtjänst eller tekniska support?


 

Var den här artikeln användbar?