Webbläsaren returnerar HTTP 500 internt Server fel vid försök att ansluta till ett möte

Webbläsaren returnerar HTTP 500 internt Server fel vid försök att ansluta till ett möte.

Servern stötte på ett oväntat tillstånd som innebar att det inte gick att uppfylla begäran.

Internt Server fel 500 efter att du angett Mötes lösen ord eller mötesnummer.

När du går till WebEx-webbplatsen får jag fel meddelandet 500 på webb sidan.

Den här artikeln skrevs ursprungligen på engelska och har maskinöversatts. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, görs avseende riktigheten, korrektheten eller tillförlitligheten hos de maskinöversättningar som görs från engelska till något annat språk. Cisco ansvarar inte för inkorrekt information, fel eller skador som orsakas av felaktig översättning av innehållet eller användningen av informationen.


Orsak:

HTTP 500 internt Server fel är ett allmänt fel meddelande om att en webbläsare kommer att vidarebefordras om den inte kan kommunicera med en-webbplats.

Lösning:

Se förslagen nedan för att lösa problemet:

Om problemet kvarstår när du har utfört stegen i den här artikeln kontaktar du teknisk support.  Hjälp finns här: WBX162 – Hur kontaktar jag Webex kundtjänst eller teknisk support?


 

Var den här artikeln användbar?