Browser vraća HTTP 500 unutrašnju grešku servera prilikom pokušaja pridruživanja sastanku


Browser vraća HTTP 500 Unutrašnju grešku servera prilikom pokušaja pridruživanja sastanku.

Server je naišao na neočekivani uslov koji ga je sprečio da ispuni zahtev.

Unutrašnja greška servera 500 nakon unošenja lozinke za sastanak ili broja sastanka.

Kada idete na Webex Web lokaciju, dobijam Grešku 500 na Web stranici.


Uzrok:

HTTP 500 Unutrašnja greška servera je generička poruka o grešci koju će Veb pregledač proslediti ako ne može pravilno da komunicira sa Web lokacijom.

Rešenje:

Pogledajte dole navedene predloge za rešavanje problema:

Ako problem potraje i nakon izvršavanja koraka u ovom članku, obratite se tehničkoj podršci.  Pomoć za pomoć pogledajte u članku: WBX162 - Kako da kontaktiram Webex korisničke usluge ili tehničku podršku?


 

Da li je ovaj članak bio koristan?