Pregledač vraća grešku http 500 internog servera prilikom pokušaja pridruživanja sastanku

Pregledač vraća grešku http 500 internog servera kada pokušava da se pridruži sastanku.

Server je naišao na neočekivani uslov koji ga je sprečio da ispuni zahtev.

Greška internog servera 500 nakon unosa lozinke za sastanak ili broja sastanka.

Kada idem na veb sajt Webex, dobijam Grešku 500 na veb stranici.


Uzrok:

HTTP 500 Interna greška servera je opšta poruka o grešci koju će veb pregledač proći ako ne može pravilno da komunicira sa veb sajtom.

Rešenje:

Pogledajte predloge u nastavku da biste rešili problem:

Ako se problem nastavi nakon izvršavanja koraka u ovom članku, obratite se tehničkoj podršci.Pomoć za pomoć pogledajte u članku: WBX162 - Kako da kontaktiram službu za korisnike kompanije Webex ili tehničku podršku?


 

Da li je ovaj članak bio koristan?