Грешка: "URL адресът е невалиден." при възпроизвеждане на запис

Грешка: 'URL адресът е Невалиден.' при възпроизвеждане на запис.

Получавам невалидна грешка в заявката, когато се опитвам да гледам запис.

Грешка: 'URL адресът е невалиден. Моля, свържете се с издателя или вашия Администратор на сайта."


Причина:
Тази грешка възниква, когато датата, часът или часовата зона не са зададени правилно.

Решение:

За да разрешите проблема:

  1. Направете едно от следните неща:
  • На Windows 7: Кликнете върху времето, показвано в долния десен бутон на екрана, след което изберете Настройките за дата и час... връзка.
  • На Windows 10: Щракнете с десния бутон върху часа, показван в долния десен на вашия екран, след което изберете Регулиране на дата/час.
Появява се прозорецът Настройки на дата и час.
  1. Задайте правилното месец, година, текущо време и ден от месеца.
  2. Проверете правилната часова зона се показва в раздела Часова зона. Ако не е зададен правилно, тогава изберете правилната часова зона.

Беше ли полезна тази статия?