Fel: ”URL är ogiltig” när du spelar upp en inspelning

Fel: "URL är ogiltig". när du spelar upp en inspelning.

Jag får ett ogiltigt fel när jag försöker titta på en inspelning.

Fel: URL:en är ogiltig. Kontakta utgivaren eller webbplatsadministratören."


Orsak:Det här felet uppstår när datum, tid eller tidszon inte är rätt inställda.


Lösning:

För att lösa problemet:

  1. Gör något av följande:
  • På Windows 7: Klicka på den tid som visas i det nedre högra högra fönstret och välj sedan inställningar för att ändra datum och tid ... Länk.
  • På Windows 10: Högerklicka på den tid som visas i det nedre högra högra fönstret och välj sedan Justera datum/tid.
Fönstret Inställningar för datum och tid visas.
  1. Ställ in rätt månad, år, aktuell tid och dag i månaden.
  2. Kontrollera att rätt tidszon visas i avsnittet Tidszon . Om inställningen inte är rätt, välj rätt tidszon.

Var den här artikeln användbar?