Fel: "URL är ogiltig." när du spelar upp en inspelning

Fel: "URL är ogiltig." när du spelar upp en inspelning.

Jag får ett ogiltigt fel meddelande när jag försöker titta på en inspelning.

Fel: "URL är ogiltig. Kontakta utgivaren eller din webbplats administratör. "

Den här artikeln skrevs ursprungligen på engelska och har maskinöversatts. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, görs avseende riktigheten, korrektheten eller tillförlitligheten hos de maskinöversättningar som görs från engelska till något annat språk. Cisco ansvarar inte för inkorrekt information, fel eller skador som orsakas av felaktig översättning av innehållet eller användningen av informationen.


Orsak:
det här felet uppstår när datum, tid eller tidszon inte är korrekt inställda.

Lösning:

För att lösa problemet:

  1. Gör något av följande:
  • I Windows 7: Klicka på den tid som visas längst ner till höger på skärmen och välj sedan Inställningar för ändra datum och tid... länken.
  • I Windows 10: Högerklicka på tiden som visas längst ner till höger på skärmen och välj sedan Justera datum/tid.
Fönstret datum & Time-inställningar visas.
  1. Ställ in rätt månad, år, aktuell tid och dag i månaden.
  2. Kontrol lera att rätt tidszon visas i avsnittet tids zon . Om inställningen inte är rätt, välj rätt tidszon.

Var den här artikeln användbar?