Fel: ”URL är ogiltig” när du spelar upp en inspelning


PROBLEM
Användare kan få felmeddelandet ”URL:en är ogiltig. Kontakta utgivaren eller din webbplatsadministratör." när du försöker spela upp en inspelning.

UPPLÖSNING

För att korrigera felet ”URL:en är ogiltig” bör du se till att datumet, tiden och tidszonen är korrekt inställd genom att följa dessa steg:

Windows 10

  1. Högerklicka på tiden som visas i det nedre högra hörnet på skärmen.
  2. Välj Justera datum/tid för att öppna fönstret Datum och tid inställningar.
  3. Du kan välja att låta Windows ställa in tid och tidszon automatiskt genom att växla Ställ in tid och Ställ in tidszoner automatiskt.
  4.  Stäng bara av de automatiska alternativen om du föredrar att ställa in dem manuellt.
  5. Om du vill ställa in tiden manuellt klickar du på Ändra under Ange datum och tid och anger rätt information.
  6. Om du vill ställa in tidszonen manuellt väljer du rätt tidszon i listrutan under Tidszon.
  7. Stäng inställningsfönstret när korrekta inställningar har tillämpats.
När du har sett till att inställningarna för datum, tid och tidszon är korrekta kan du försöka komma åt innehållet eller utföra åtgärden igen. Felmeddelandet får inte längre visas. Om problemet kvarstår kan det inte vara relaterat till systemets tidsinställningar och ytterligare utredningar kan behövas, t.ex. för att kontrollera nätverksproblem eller kontakta webbplatsadministratören för ytterligare support.

ORSAK
Detta fel utlöses ofta när systemets datum-, tid- eller tidszonsinställningar har konfigurerats felaktigt. Många program och webbplatser validerar förfrågningar baserat på klientsystemets aktuella tidsinställningar. Om det finns en betydande avvikelse kan det leda till sådana URL-valideringsfel.

Var den här artikeln användbar?