Błąd: "Adres URL jest nieprawidłowy" podczas odtwarzania nagrania

Błąd: "Adres URL jest nieprawidłowy" podczas odtwarzania nagrania.

Podczas próby obejrzenia nagrania pojawia się błąd nieprawidłowego żądania.

Błąd: "Adres URL jest nieprawidłowy. Skontaktuj się z wydawcą lub administratorem witryny".


Przyczyna:Ten błąd występuje, gdy data, godzina lub strefa czasowa nie są ustawione poprawnie.


Rozwiązanie:

Aby rozwiązać ten problem:

  1. Zrób jedno z poniższych:
  • W systemie Windows 7: Kliknij w godzinę wyświetlaną w prawym dolnym rogu ekranu, a następnie wybierz ustawienia Zmień datę i godzinę... łącze.
  • W systemie Windows 10: Kliknij prawym przyciskiem myszy godzinę wyświetlaną w prawym dolnym rogu ekranu, a następnie wybierz polecenie Dostosuj datę/godzinę.
Zostanie wyświetlone okno Ustawieniadaty i godziny .
  1. Ustaw odpowiedni miesiąc, rok, bieżącą godzinę i dzień miesiąca.
  2. Sprawdź, czy odpowiednia strefa czasowa jest wyświetlana w sekcji Strefa czasowa . Jeśli nie jest ustawiony poprawnie, wybierz odpowiednią strefę czasową.

Czy ten artykuł był pomocny?