Greška: 'URL adresa je nevažeća.' prilikom reprodukcije snimka

Greška: „URL adresa je nevažeća.“ prilikom reprodukcije snimka.

Dobijam nevažeću grešku u zahtevu prilikom gledanja snimka.

Greška: 'URL adresa je nevažeća. Obratite se objavljivaču ili administratoru sajta.”


Uzrok:
Ova greška se javlja kada datum, vreme ili vremenska zona nisu ispravno podešeni.

Rešenje:

Da biste rešili problem:

  1. Uradite nešto od sledećeg:
  • Na Windows 7: Kliknite na vreme prikazano u donjem desnom uglu ekrana, a zatim izaberite vezu Promeni datum i vreme...
  • Na Windows 10: Kliknite desnim tasterom miša na vreme prikazano u donjem desnom uglu ekrana, a zatim izaberite Podesi datum/vreme.
Prikazuje se prozor Podešavanja datuma i vremena.
  1. Odredite odgovarajući mesec, godinu, trenutno vreme i dan u mesecu.
  2. Proverite da li je prikazana odgovarajuća vremenska zona u odeljku Vremenska zona. Ako nije ispravno podešen, izaberite odgovarajuću vremensku zonu.

Da li je ovaj članak bio koristan?