Грешка: „Грешка по време на изпълнение на библиотеката на Microsoft Visual C++“ при присъединяване към среща

Грешка: "Microsoft Visual C++ Runtime Library Runtime Error" при присъединяване към събрание.

Получавам грешка в библиотеката за изпълнение на Microsoft Visual C++ при стартиране или присъединяване към събрание.

Грешка: 'Microsoft Visual C++ Runtime Library'


Забележка:

За повече информация вижте статията на Microsoft KB: http://support.microsoft.com/kb/822521

Причина:

 При стартиране или присъединяване към събрание може да възникне следната грешка, ако библиотеките за изпълнение на Microsoft Visual C++ липсват или са повредени:Решение: Следвайте тези стъпки, за да се опитате да разрешите проблема:

Актуализиране на библиотекатаза изпълнение на Visual C++:

  1. Изтеглете и инсталирайте библиотеката за изпълнение на Visual C++ 6.0 от следната външна връзка: http://support.microsoft.com/kb/2019667.
    Забележка: Ако не можете да инсталирате софтуер на компютъра си, свържете се с вашия ИТ отдел за допълнителна помощ.
  2. Рестартирайте компютъра и отново се присъединете към събранието на Webex.
    Ако грешката все още възниква, продължете със следващите стъпки по-долу.

Инсталиране на най-новите актуализации за Windows

  1. Инсталирайте най-новите актуализации за Windows и за програмата, показваща грешката.
  2. Рестартирайте компютъра и опитайте да се присъедините отново към събранието.

Беше ли полезна тази статия?