Błąd: „Błąd środowiska wykonawczego biblioteki wykonawczej Microsoft Visual C++” podczas dołączania do spotkania

PROBLEM
Użytkownicy napotykają na „Błąd podczas uruchamiania lub dołączania do spotkania przez Microsoft Visual C++ Runtime Library”.

RESOLUTION
Update the Visual C++ Runtime Library

  1. Pobierz i zainstaluj bibliotekę środowiska wykonawczego Visual C++ 6.0 z następującego łącza zewnętrznego: http://support.microsoft.com/kb/2019667.
 Jeśli nie masz uprawnień do instalowania oprogramowania, skontaktuj się z działem IT w celu uzyskania pomocy.
  1.  Po instalacji uruchom ponownie komputer i spróbuj ponownie dołączyć do spotkania Webex.
 Jeśli błąd się utrzyma, przejdź do następnego rozwiązania.

Zainstaluj najnowsze aktualizacje okien
  1. Upewnij się, że system operacyjny Windows jest na bieżąco z najnowszymi łatami i aktualizacjami.
  2. Uruchom ponownie komputer po zastosowaniu aktualizacji.
  3. Spróbuj dołączyć do spotkania jeszcze raz.
Więcej szczegółów i potencjalnych rozwiązań można znaleźć w artykule Microsoft Knowledge Base [http://support.microsoft.com/kb/822521]. Jeśli po tych krokach problem będzie nadal występował, konieczne może być dalsze zbadanie przyczyny i znalezienie odpowiedniego rozwiązania.

PRZYCZYNA 
 Podczas rozpoczynania spotkania lub dołączania do niego może wystąpić następujący błąd , jeśli brakuje lub uszkodzono biblioteki Microsoft Visual C++ runtime:

Czy ten artykuł był pomocny?