Błąd: "Błąd uruchomieniowy biblioteki wykonawczej Microsoft Visual C++ podczas dołączania do spotkania

Błąd: "Błąd uruchomieniowy biblioteki wykonawczej Microsoft Visual C++ podczas dołączania do spotkania.

Otrzymuję błąd biblioteki wykonawczej programu Microsoft Visual C++ podczas rozpoczynania spotkania lub dołączania do spotkania.

Błąd: "Biblioteka uruchomieniowa Microsoft Visual C++"


Uwaga:

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z artykułem z bazy wiedzy Microsoft KB: http://support.microsoft.com/kb/822521

Przyczyna:

 Podczas rozpoczynania lub dołączania do spotkania może zostać wyświetlony następujący błąd, jeśli brakuje bibliotek wykonawczych Microsoft Visual C++ lub są one uszkodzone:Rozwiązanie:
Wykonaj następujące kroki, aby spróbować rozwiązaćproblem:

Zaktualizuj bibliotekę wykonawczą VisualC++:

 1. Pobierz i zainstaluj bibliotekę uruchomieniowa Visual C++ 6.0 z następującego linku zewnętrznego: http://support.microsoft.com/kb/2019667.
  Uwaga: Jeśli nie możesz zainstalować oprogramowania na komputerze, skontaktuj się z działem IT, aby uzyskać dalszą pomoc.
 2. Uruchom ponownie komputer i ponownie dołącz do spotkania Webex.
  Jeśli błąd nadal występuje, wykonaj kolejne kroki poniżej.

Instalowanie najnowszych aktualizacji dla systemu Windows

 1. Zainstaluj najnowsze aktualizacje dla systemu Windows i programu, w których wystąpił błąd.
 2. Uruchom ponownie komputer i spróbuj ponownie dołączyć do spotkania.
  Jeśli to nie rozwiąże problemu, spróbuj wykonać poniższe czynności.

Wyłączanie debugowania skryptów w programie Internet Explorer

 1. Kliknij przycisk Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe. Możesz też nacisnąć klawiszeALT+T , anastępnie nacisnąć klawiszE.
 2. W oknie dialogowym Opcje internetowe kliknij kartę Zaawansowane.
 3. Kliknij, aby zaznaczyć pola wyboru Wyłącz debugowanie skryptów (Internet Explorer) i Wyłącz debugowanie skryptów (inne), a następnie kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Wyświetl powiadomienie o każdym błędzie skryptu.
 4. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Opcje internetowe.
  Zamknij i ponownie otwórz przeglądarkę, aby rozpocząć spotkanie lub dołączyć do spotkania.

Czy ten artykuł był pomocny?