Błąd: „Błąd wykonawczy biblioteki wykonawczej Microsoft Visual C++” podczas dołączania do spotkania

Błąd: „Błąd środowiska wykonawczego biblioteki Microsoft Visual C++ Runtime Error” podczas dołączania do spotkania.

Podczas rozpoczynania spotkania lub dołączania do niego pojawia się błąd biblioteki wykonawczej Microsoft Visual C++.

Błąd: „Biblioteka środowiska uruchomieniowego Microsoft Visual C++”


Uwaga:

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z artykułem Microsoft KB: http://support.microsoft.com/kb/822521

Przyczyna:

 Podczas rozpoczynania spotkania lub dołączania do niego może zostać wyświetlony następujący błąd, jeśli brakuje bibliotek środowiska uruchomieniowego Microsoft Visual C++ lub są one uszkodzone:Rozwiązanie:
Wykonaj następujące kroki, aby spróbować rozwiązać problem:

Zaktualizuj bibliotekę środowiska wykonawczego Visual C++:

  1. Pobierz i zainstaluj bibliotekę uruchomieniową Visual C++ 6.0 z następującego łącza zewnętrznego: http://support.microsoft.com/kb/2019667.
    Uwaga: Jeśli nie możesz zainstalować oprogramowania na swoim komputerze, skontaktuj się z działem IT w celu uzyskania dalszej pomocy.
  2. Uruchom ponownie komputer i ponownie dołącz do spotkania Webex.
    Jeśli błąd nadal występuje, wykonaj poniższe czynności.

Zainstaluj najnowsze aktualizacje dla systemu Windows

  1. Zainstaluj najnowsze aktualizacje systemu Windows i programu wyświetlającego błąd.
  2. Uruchom ponownie komputer i spróbuj ponownie dołączyć do spotkania.
Czy ten artykuł był pomocny?