Ако услуга, която искате да блокирате, не е в списъка, свържете се с Поддръжка на Cisco , за да видите дали могат да я добавят към списъка. Трябва да им предоставите имейл адрес на бота. Виж Как да получа помощ с Webex? за повече информация.

1

От изгледа за клиент в https://admin.webex.com изберете Услуги, отидете на Среща и изберете Сайтове.

2

Изберете сайт на Webex, за да промените настройките, и изберете Конфигуриране на сайта .

3

Под Общи настройки изберете Защита.

4

Под Опции за сигурност , проверете услугата, под която искате да блокирате Списък с блокирани имейли .

Блокиран списък с имейли
5

Изберете Актуализиране.

1

Влезте в администрацията на сайта на Webex и посетете Конфигурация > Общи настройки на сайта > Опции.

2

Превъртете надолу до Опции за сигурност раздел и под Списък с блокирани имейли , отметнете услугата, която искате да блокирате.

Списък с блокирани имейли
3

Изберете Актуализиране.