Ако услуга, която искате да блокирате, не е в списъка, свържете се с мениджъра си за успех на клиента, за да видите дали може да я получи добавена към списъка. Трябва да им предоставите имейл адреса на Бот.

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com, изберете Услуги , отидете на Събрание , и изберете Сайтове.

2

Изберете webex сайта, за да промените настройките за и изберете Конфигуриране на сайт.

3

Под Общи настройкиизберете Защита.

4

Под Опции за защитапроверете услугата, която искате да блокирате под Блокиран имейл списък.

Блокиране на списъка с имейли
5

Изберете Актуализиране.

1

Влезте в администрацията на сайта на Webex и посетете Конфигурация > Общи настройки на сайта > Опции.

2

Превъртете надолу до секцията Опции за защита и под Списък с блокирани имейли проверетеуслугата, която искате да блокирате.

Списък с блокирани имейли
3

Изберете Актуализиране.