Om en tjänst som du vill blockera inte finns med i listan kontaktar du Cisco-support för att se om de kan lägga till den i listan. Du måste förse dem med bots e- e-postadress. Se Hur får jag hjälp med Webex? för mer information.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com väljer du Tjänster, går till Möte och väljer Webbplatser.

2

Välj den Webex-plats som du vill ändra inställningarna för och välj sedan Konfigurera webbplats .

3

Under Allmänna inställningar väljer du Säkerhet.

4

Under Säkerhetsalternativ markerar du tjänsten som du vill blockera under Blockerad e-postlista .

Blockera e-postlista
5

Välj Uppdatera.

1

Logga in på Webex webbplatsadministration och gå till Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ .

2

Bläddra ner till Säkerhetsalternativ avsnitt och under Blockerad e-postlista markerar du den tjänst som du vill blockera.

Blockerad e-postlista
3

Välj Uppdatera.