Om en tjänst som du vill blockera inte är listad kontaktar du din Kundframgångschef att se om den kan läggas till i listan. Du måste ge dem e-postadressen till boten.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comväljer du Tjänster, går till Möte och väljer Webbplatser.

2

Välj den Webex-webbplats som du vill ändra inställningarna för och välj Konfigurera webbplats.

3

Under Allmänna inställningar väljer du Säkerhet.

4

Under Säkerhetsalternativmarkerar du den tjänst som du vill blockera under listan Blockerade e-postmeddelanden.

Blockera e-postlista
5

Välj Uppdatera.

1

Logga in på Webex webbplatsadministration och gå till Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ.

2

Bläddra ned till avsnittet Säkerhetsalternativ och markera tjänsten som du vill blockera under listan Blockerade e-postmeddelanden.

Blockerad e-postlista
3

Välj Uppdatera.