Hvis en tjeneste du vil blokkere, ikke er oppført, kontakter du Cisco-støtte for å se om de kan få den lagt til i listen. Du må oppgi botens e-postadresse. Se Hvordan får jeg hjelp med Webex? hvis du vil ha mer informasjon.

1

Velg Tjenesterhttps://admin.webex.com i kundevisningen i , gå til Møte og velg Nettsteder.

2

Velg Webex-nettstedet du vil endre innstillingene for, og velg Konfigurer nettstedet.

3

Velg Sikkerhet under Fellesinnstillinger.

4

Kontroller tjenesten du vil blokkere under Blokkert e-postliste underSikkerhetsalternativer.

Blokkere e-postliste
5

Velg Oppdater.

1

Logg på Webex Site Administration, og gå til Konfigurasjon > Fellesinnstillinger for nettsted > Alternativer.

2

Bla ned til seksjonen Sikkerhetsalternativer, og kontroller tjenesten du vil blokkere, under Blokkert e-postliste.

Blokkert e-postliste
3

Velg Oppdater.