Ako usluga koju želite da blokirate nije navedena, obratite se menadžeru za uspeh klijenta da biste videli da li mogu da je dodaju na listu. Potrebno je da im dostavite botovu email adresu.

1

U prikazu klijenta https://admin.webex.comizaberite stavku Usluge, idite na sastanak iodaberite stavku Lokacije.

2

Odaberite Webex lokaciju za koju ćete promeniti postavke i izaberite stavku Konfiguriši lokaciju.

3

U okviru Uobičajenepostavke izaberite stavku Bezbednost.

4

U okviru Bezbednosneopcije proverite uslugu koju želite da blokirate u okviru Lista blokiranih e-pošte.

Blokiraj listu e-pošte
5

Izaberite ispravku.

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na opciju "> uobičajenih postavki lokacije" > opcije.

2

Pomerite se nadole do odeljka Bezbednosne opcije i, u okviru Blokirana listae-pošte , proverite uslugu koju želite da blokirate.

Lista blokiranih adresa e-pošte
3

Izaberite ispravku.