Ako usluga koju želite da blokirate nije navedena, obratite se Cisco podrška da biste videli da li mogu da je dodaju na listu. Moraљ da im obezbediљ bot-e-adresa. Pogledajte kako da dobijem pomoć Webex za više informacija.

1

Iz prikaza klijenta na adresi https://admin.webex.com izaberite stavku Usluge, idite do stavke Sastanak i odaberite Lokacije.

2

Odaberite Webex sajt za koju ćete promeniti postavke, a zatim izaberite "Konfigurišilokaciju ".

3

U okviru stavke Zajednička podešavanja izaberite Bezbednost.

4

U okviru "Bezbednosne opcije" proverite uslugu koju želite da blokirate u okviru " Lista blokiranih e-pošte".

Blokiraj listu e-pošte
5

Izaberite Ažuriraj.

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na opciju "> uobičajenih postavki lokacije" > opcije.

2

Pomerite se nadole do odeljka Bezbednosne opcije i, u okviru "Lista blokiranih e-pošte" proverite uslugu koju želite da blokirate.

Lista blokiranih adresa e-pošte
3

Izaberite Ažuriraj.