אם שירות שברצונך לחסום אינו מופיע ברשימה, פנה למנהל הצלחת הלקוחות כדי לבדוק אם הוא יכול להוסיף אותו לרשימה. אתה צריך לספק להם את כתובת הדוא"ל של הבוט.

1

מתצוגת הלקוח ב- https://admin.webex.com, בחר שירותים, עבור אל פגישהובחר אתרים.

2

בחר את אתר Webex שעבורו ניתן לשנות את ההגדרות ובחר קבע את תצורת האתר.

3

תחת הגדרותנפוצות, בחר אבטחה.

4

תחת אפשרויותאבטחה, בדוק את השירות שברצונך לחסום תחת רשימתדואר אלקטרוני חסומה.

חסום רשימת דואר אלקטרוני
5

בחר עדכן.

1

היכנס אל ניהול אתר של Webex ועבור אל קביעת תצורה > הגדרות אתר נפוצות > אפשרויות.

2

גלול מטה אל המקטע אפשרויות אבטחה, ותחת רשימתדואר אלקטרוני חסומה, בדוק את השירות שברצונך לחסום.

רשימת דוא"ל חסומה
3

בחר עדכן.