Работни пространства за стенописи

Когато добавите работно пространство Mural вПриложение Webex, инструментите и функциите са същите като във версията на браузъра. За повече информация относно инструментите за стенопис или за регистриране на акаунт за стенопис, вижте https://www.mural.com.

Добавете работно пространство за стенопис към пространство

1

Отидете на Съобщения и изберете едно към едно или групово пространство.

2

В горната част на пространството кликнете върху раздела +Приложения.


 

В модерираните пространства само модераторите имат достъпен раздел +Приложения . Ако не можете да добавите приложение, опитайте да помолите модератор на пространство за помощ.

3

В прозореца Добавяне на приложение щракнете върху Стенопис и след това върху Напред.

4

Влезте в Mural, като използвате вашите идентификационни данни или създайте акаунт.

5

За да отворите съществуващ стенопис:

 • Изберете РАБОТО ПРОСТРАНСТВО и СТАЯ.

 • Филтрирайте търсенето си с помощта на Сортиране по и Филтриране по.

 • Изберете стенописа, който искате да добавите.

6

За да създадете ново работно пространство за стенописи:

 • Кликнете върху Създаване на нов стенопис.

 • Изберете РАБОТО ПРОСТРАНСТВО и СТАЯ, за да добавите стенописа.

 • В ИМЕ НА СТЕНОК въведете името на новия си стенопис.

 • В ШАБЛОН изберете шаблон за новата си стенопис.

 • Щракнете върху СЪЗДАВАНЕ НА СТЕНОПИСКА и след това върху OK.

Действия в раздела Mural Workspace

Можете да щракнете с десния бутон върху раздел стенопис в пространство, за да изберете различни опции от менюто.

1

Щракнете с десния бутон върху раздела за стенопис и изберете от следното:

 • Разгъване – Отваря дъската в разгъващ се прозорец вПриложение Webex. Плъзнете ръбовете с мишката, за да направите прозореца по-голям или по-малък на екрана.

 • Редактиране – редактирайте Името на раздела за пространството и кликнете върху Запазване. Името на раздела може да бъде до максимум 25 знака. Това не променя името на дъската.

 • Преглед на информация – Показва информация за работното пространство Mural, като например URL адреса, кой го е добавил към пространството, кой последно е редактирал и в кое време е било последно редактирано.

 • Премахване – Премахва раздела на работното пространство Mural от пространството.