Можете да изберете дали вашият екранен четец да обявява известия и можете да персонализирате кои известия да обявява вашия екранен четец .

1

По време на среща отидете на Помощ меню и изберете Настройки за достъпност .

В Настройки на срещата диалоговият прозорец се отваря за Достъпност раздел.
2

За да разрешите на вашия екранен четец да обявява известия, поставете отметка Четете известия, когато екранен четец е включен .

диалоговият прозорец Настройки на срещата се отваря в раздела Достъпност.

Ако не искате екранен четец да обявява известия, премахнете отметката от квадратчето.

3

Поставете отметка в съответните квадратчета за известията, които искате да обяви вашият екранен четец .

Премахнете отметките от съответните квадратчета за известия, които не искате вашият екранен четец да обявява.