אתה יכול לבחור אם קורא המסך שלך יכריז על התראות, ואתה יכול להתאים אישית אילו התראות קורא המסך שלך מודיע.

1

במהלך פגישה, עבור אל תפריט עזרה ובחר הגדרות נגישות.

תיבת הדו-שיח הגדרות הפגישה נפתחת ללשונית נגישות.
2

כדי לאפשר לקורא המסך שלך להכריז על התראות, בדוק את האפשרות קרא התראות כאשר קורא המסך מופעל.

תיבת הדו-שיח 'הגדרות פגישה' פתוחה ללשונית 'נגישות'.

אם אינך רוצה שקורא המסך שלך יכריז על התראות, בטל את הסימון של תיבת הסימון.

3

סמן את תיבות הסימון המתאימות עבור ההתראות שברצונך שקורא המסך יכריז עליהן.

בטל את הסימון של תיבות הסימון המתאימות עבור התראות שאינך רוצה שקורא המסך שלך יכריז.