אתה יכול לבחור אם לגרום לקורא המסך שלך להכריז על התראות, ואתה יכול להתאים אישית אילו הודעות קורא המסך שלך מכריז עליהן.

1

במהלך פגישה, עבור אל תפריט העזרה ובחר הגדרותנגישות.

תיבת הדו-שיח 'הגדרות פגישה' נפתחת לכרטיסייה 'נגישות '.
2

כדי לאפשר לקורא המסך שלך להכריז על התראות, בדוק את קריאת ההתראות כאשר קורא המסך מופעל.

תיבת הדו-שיח הגדרות הפגישה נפתחת לכרטיסייה נגישות.

אם אינך מעוניין שקורא המסך יכריז על התראות, בטל את הסימון של תיבת הסימון.

3

סמן את תיבות הסימון המתאימות עבור ההודעות שברצונך שקורא המסך שלך יכריז עליהן.

בטל את סימון תיבות הסימון המתאימות לקבלת הודעות שאינך מעוניין שקורא המסך יכריז עליהן.