Můžete si vybrat, zda má čtečka obrazovky oznamovat oznámení, a můžete upravit, která oznámení čtečka obrazovky oznamuje.

1

Během schůzky přejděte do nabídky Nápověda a vyberte možnost Nastavení usnadnění přístupu.

Dialogové okno Nastavení schůzky se otevře na kartě Usnadnění přístupu.
2

Chcete-li umožnit čtečce obrazovky oznamovat oznámení, zaškrtněte políčko Číst oznámení, když je čtečka obrazovky zapnutá.

dialogové okno Nastavení schůzky se otevře na kartě Usnadnění přístupu.

Pokud nechcete, aby čtečka obrazovky oznamovala oznámení, zrušte zaškrtnutí políčka.

3

Zaškrtněte odpovídající políčka pro oznámení, která má čtečka obrazovky oznámit.

Zrušte zaškrtnutí odpovídajících políček u oznámení, která nechcete oznámit čtečce obrazovky.