Můžete si vybrat, zda má čtečka obrazovky oznamovat oznámení, a můžete přizpůsobit, která oznámení programová program oznámí.

1

Během schůzky přejděte do nabídky Nápověda a vyberte Nastavení usnadnění přístupu .

Dialogové okno Nastavení schůzky se otevře na kartě Přístupnost.
2

Chcete-li programce pro čtení z obrazovky povolit oznámení, zaškrtněte políčko Číst oznámení, když je zapnutá čtečka obrazovky.

dialogové okno Nastavení schůzky se otevře na kartě Přístupnost.

Pokud nechcete, aby čtečka obrazovky oznamoval oznámení, zaškrtněte políčko.

3

Zaškrtněte odpovídající zaškrtávací políčka u oznámení, která má program pro čtení z obrazovky oznamovat.

Zaškrtněte příslušná zaškrtávací políčka u oznámení, která nechcete, aby čtečka obrazovky oznamoval.