Možete odabrati želite li da čitač zaslona najavljuje obavijesti, a možete prilagoditi i obavijesti koje čitač zaslona najavljuje.

1

Tijekom sastanka idite na izbornik Pomoć i odaberite Postavke pristupačnosti.

Na kartici Pristupačnost otvorit će se dijaloški okvir Postavke sastanka.
2

Da biste čitaču zaslona omogućili objavu obavijesti, potvrdite okvir Čitaj obavijesti kada je čitač zaslona u sustavu.

dijaloški okvir Postavke sastanka otvoren je na kartici Pristupačnost.

Ako ne želite da čitač zaslona objavljuje obavijesti, poništite potvrdni okvir.

3

Potvrdite odgovarajuće potvrdne okvire za obavijesti koje želite da čitač zaslona objavi.

Poništite odgovarajuće potvrdne okvire za obavijesti koje ne želite da čitač zaslona objavi.