Du kan velge om skjermleseren skal kunngjøre varsler, og du kan tilpasse hvilke varsler skjermleseren kunngjør.

1

Under et møte går du til Hjelp -menyen og velger Tilgjengelighetsinnstillinger.

Dialogboksen Møteinnstillinger åpnes i kategorien Tilgjengelighet.
2

Hvis du vil at skjermleseren skal kunne kunngjøre varsler, merker du av for Les varsler når skjermleseren er på.

Dialogboksen Møteinnstillinger er åpen i kategorien Tilgjengelighet.

Hvis du ikke vil at skjermleseren skal kunngjøre varsler, fjerner du merket i avmerkingsboksen.

3

Merk av i de tilsvarende avmerkingsboksene for varslene du vil at skjermleseren skal kunngjøre.

Fjern merket for de tilsvarende avmerkingsboksene for varsler du ikke vil at skjermleseren skal kunngjøre.