Du kan välja om du vill att skärmläsaraviseringar ska meddelas, och du kan anpassa vilka aviseringar som din skärmläsare läser upp.

1

Under ett möte går du till hjälpmenyn och väljer Tillgänglighetsinställningar.

Dialogrutan För mötesinställningar öppnas tillgänglighetsfliken.
2

Om du vill aktivera skärmläsaren för att meddela aviseringar markerar du Läs aviseringar när skärmläsaren är på.

dialogrutan Mötesinställningar öppnas i tillgänglighetsfliken.

Om du inte vill att skärmläsaren ska meddela aviseringar avmarkerar du kryssrutan.

3

Markera respektive kryssrutor för de aviseringar som du vill att din skärmläsare ska meddela.

Avmarkera respektive kryssrutor för aviseringar som du inte vill att skärmläsaren ska meddela.