Du kan vælge, om din skærmlæser skal annoncere underretninger, og du kan tilpasse, hvilke underretninger din skærmlæser annoncerer.

1

Under et møde skal du gå til menuen Hjælp og vælgeTilgængelighedsindstillinger.

Dialogen Mødeindstillinger åbner til fanen Tilgængelighed.
2

For at gøre det muligt for din skærmlæser at annoncere meddelelser skal du markere Læs underretninger, når skærmlæser er aktiveret.

dialogboksen Mødeindstillinger, der er åben for fanen Tilgængelighed.

Hvis du ikke ønsker, at din skærmlæser annoncerer underretninger, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet.

3

Markér de tilsvarende afkrydsningsfelter ud for de meddelelser, som du vil have din skærmlæser til at annoncere.

Fjern markeringen i de tilsvarende afkrydsningsfelter for underretninger, som du ikke vil have, at din skærmlæser annoncerer.