Możesz wybrać, czy czytnik ekranu ma ogłaszać powiadomienia, a także dostosować powiadomienia, które czytnik ekranu ogłasza.

1

Podczas spotkania przejdź do menu Pomoc i wybierz Ustawienia ułatwień dostępu.

Okno dialogowe Ustawienia spotkania otwiera się na karcie Dostępność .
2

Aby umożliwić czytnikowi ekranu ogłaszanie powiadomień, zaznacz opcję Odczytaj powiadomienia, gdy czytnik ekranu jest włączony.

okno dialogowe Ustawienia spotkania otwarte na kartę Dostępność.

Jeśli nie chcesz, aby czytnik ekranu ogłaszał powiadomienia, usuń zaznaczenie pola wyboru.

3

Zaznacz odpowiednie pola wyboru powiadomień, które mają być ogłaszane przez czytnik ekranu.

Usuń zaznaczenie odpowiednich pól wyboru powiadomień, które nie mają być ogłaszane przez czytnik ekranu.