Możesz wybrać, czy czytnik ekranu ma ogłaszać powiadomienia, i możesz dostosować powiadomienia, które mają być ogłaszane przez czytnik ekranu.

1

Podczas spotkania przejdź do menu Pomoc i wybierz pozycję Ustawienia ułatwień dostępu.

Zostanie otwarte okno dialogowe Ustawienia spotkania nakarcie Ułatwienia dostępu.
2

Aby umożliwić czytnikowi ekranu ogłaszanie powiadomień, zaznacz opcję Czytaj powiadomienia, gdy czytnik ekranu jest włączony.

Okno dialogowe Ustawienia spotkania otwiera kartę Ułatwienia dostępu.

Jeśli nie chcesz, aby czytnik ekranu ogłaszał powiadomienia, usuń zaznaczenie tego pola wyboru.

3

Zaznacz odpowiednie pola wyboru dla powiadomień, które mają być ogłaszane przez czytnik ekranu.

Usuń zaznaczenie odpowiednich pól wyboru dla powiadomień, których nie chcesz ogłaszać czytnik ekranu.