Ако не искате слушалката да звъни, докато се зарежда, можете да изключите звъненето. Входящите повиквания продължават да се показват на екрана.

1

Натиснете Меню .

2

Изберете Настройки > Безшумно зареждане.

3

Подчертайте своя избор.

  • Изключено (по подразбиране): Слушалката ще звъни, докато е на зарядното устройство.
  • Безшумно: Слушалката няма да звъни на зарядното устройство.
4

Натиснете Изберете за да запазите настройката.