Ако не искате слушалката да звъни по време на зареждане, можете да изключите звънеца. Постъпващото повикване продължава да се показва на екрана.

1

Преса Меню .

2

Избор на настройки > Безшумно зареждане.

3

Маркирайте избора си.

  • Изключено (по подразбиране): Слушалката ще звъни по време на зареждане.
  • Тих: Слушалката няма да звъни по време на зареждане.
4

Натиснете Избор, за да запишете настройката.