Als u de handset tijdens het opladen niet wilt laten rinkelen, kunt u de beltoon uitschakelen. Inkomende oproepen blijven op het scherm verschijnen.

1

Druk op Menu .

2

Selecteer Instellingen >Silent laden.

3

Markeer uw keuze.

  • Uit (standaard): de handset zal rinkelen terwijl die zich op de lader bevindt.
  • Stil: de handset zal niet rinkelen terwijl die zich op de lader bevindt.
4

Druk op Selecteren om de instelling op te slaan.