Hvis du ikke vil at telefonen skal ringe mens den lades, kan du slå av ringetonen. Innkommende anrop vil fortsatt vises på skjermen.

1

Trykk på Meny .

2

Velg Innstillinger > Lydløs lading.

3

Merk valget.

  • Av (standard): håndsettet kan ringe mens den står i laderen.
  • Stille: håndsettet ringer ikke mens den står i laderen.
4

Trykk på Velg for å lagre innstillingen.