Dacă nu doriți ca receptorul să sune în timp ce se încarcă, puteți să dezactivați soneria. Apelurile primite continuă să se afișeze pe ecran.

1

Apăsați Meniu .

2

Selectați Setări > Încărcare silențioasă.

3

Evidențiați opțiunea.

  • Oprit (implicit): receptorul va suna în timp ce este conectat la încărcător.
  • Silențios: receptorul nu va suna pe încărcător.
4

Apăsați Select (Selectare) pentru a salva setarea.