Ako ne želite da telefon zvoni dok se puni, možete isključiti zvono. Dolazni pozivi i dalje se prikazuju na zaslonu.

1

Pritisnite Menu .

2

Odaberite Postavke > Tiho punjenje.

3

Istaknite svoj izbor.

  • Isključeno (zadano): Telefon će zvoniti dok je na punjaču.
  • Tiho: Telefon neće zvoniti na punjaču.
4

Pritisnite Select za spremanje podešenja.