Pokud nechcete, aby sluchátko vyzvánělo během nabíjení, vyzvánění lze vypnout. Příchozí hovory se budou i nadále zobrazovat na obrazovce.

1

Stiskněte tlačítko Nabídka .

2

Vyberte možnosti Nastavení > Tiché nabíjení.

3

Označte požadovanou možnost.

  • Vypnout (výchozí): Sluchátko bude vyzvánět, když je v nabíječce.
  • Tiché: Sluchátko nebude vyzvánět, když je v nabíječce.
4

Nastavení uložte volbou Vybrat.