Pokud nechcete, aby sluchátko vyzvánělo během nabíjení, vyzvánění lze vypnout. Příchozí hovory se budou i nadále zobrazovat na obrazovce.

1

Stiskněte Menu .

2

Vyberte Nastavení > Tiché nabíjení.

3

Označte požadovanou možnost.

  • Vypnout (výchozí): Sluchátko bude při nabíjení v nabíječce vyzvánět.
  • Tiché: Když bude sluchátko v nabíječce, nebude vyzvánět.
4

Nastavení uložte stisknutím tlačítka Vybrat.