אם אינך מעוניין שמכשיר הטלפון יצלצל בזמן הטעינה, תוכל לכבות את הצלצול. שיחות נכנסות ממשיכות להיות מוצגות על-גבי המסך.

1

לחץ על תפריט .

2

בחר הגדרות . > טעינה שקטה

3

סמן את הבחירה.

  • Off (ברירת מחדל): המכשיר יצלצל בזמן על המטען.
  • שקטים: המכשיר לא יצלצל ברצון על המטען.
4

לחץ על בחר כדי לשמור את ההגדרה.