Hvis du ikke ønsker, at håndsættet skal ringe, når det oplades, kan du deaktivere ringetonen. Indgående opkald bliver fortsat vist på skærmen.

1

Tryk på Menu .

2

Vælg Indstillinger > Lydløs opladning.

3

Markér dit valg.

  • Fra (standard): Håndsættet ringer, mens der oplades.
  • Lydløs: Håndsættet ringer ikke, mens der oplades.
4

Tryk på Vælg for at gemme denne indstilling.