Jeśli nie chcesz, aby słuchawka dzwoniła podczas jej ładowania, możesz wyłączyć dzwonek. Połączenia przychodzące nadal będą wyświetlane na ekranie.

1

Naciśnij Menu .

2

Wybierz Ustawienia > Ciche ładowanie.

3

Podświetl wybór.

  • Wył. (domyślnie): słuchawka będzie dzwonić w trakcie ładowania.
  • Cichy: słuchawka nie będzie dzwonić w trakcie ładowania.
4

Naciśnij Wybierz, aby zapisać ustawienie.