Тази функция е налична за срещи и събития, които са записани във формат MP4, ориентиран към видео. За повече информация относно видеоцентрични записи вижте Видеоцентрични мрежови MP4 записи в събрания, уебинар и събития. Тази функция е налична за събрания и събития, които са записани в облака.

1

Влезте във вашия Webex сайти отидете на Записи .

2

Изберете името на записа и изберете Възпроизвеждане .

3

Изберете Настройка Настройка на скоростта на > .

Опции за настройка
4

Изберете 1.25x , 1.5x , или 2.0x , за да ускорите възпроизвеждането. Изберете 0,5x или 0,75x , за да забавите възпроизвеждането.

Опции за скорост