Deze functie is beschikbaar voor vergaderingen en gebeurtenissen die zijn opgenomen in videocentrische MP4-indeling. Zie VIDEOcentrische MP4-opnamen via het netwerk in vergaderingen, webinar en gebeurtenissen voor meer informatie over videocentrische opnamen. Deze functie is beschikbaar voor vergaderingen en gebeurtenissen die zijn opgenomen in de cloud.

1

Meld u aan bij uw Webex-siteen ga naar Opnamen .

2

Selecteer de naam van de opname en selecteer Afspelen .

3

Selecteer Instelling Instelling > snelheid .

Instellingenopties
4

Selecteer 1.25x , 1.5x of 2.0x om het afspelen te versnellen. Selecteer 0,5x of 0,75x om het afspelen te langzaam te laten afspelen.

Snelheidsopties