Deze functie is beschikbaar voor vergaderingen en gebeurtenissen die zijn opgenomen in een videogerichte MP4-indeling. Zie Video-Centric MP4-opnamen via het netwerk in vergaderingen, webinars en gebeurtenissen voor meer informatie over videogerichte opnamen. Deze functie is beschikbaar voor vergaderingen en gebeurtenissen die in de cloud zijn opgenomen.

1

Meld u aan bij uw Webex-siteen ga naar Opnamen .

2

Selecteer de naam van de opname en selecteer Afspelen .

3

Selecteer Setting Instelling > Speed .

Instellingsopties
4

Selecteer 1.25x, 1.5x of 2.0x om het afspelen te versnellen. Selecteer 0.5x of 0.75x om het afspelen te vertragen.

Snelheidsopties