Den här funktionen finns tillgänglig för möten och händelser som spelats in i videocentrerat MP4-format. För mer information om videocentrerade inspelningar, se Videocentrerade nätverksbaserade MP4-inspelningar i möten, webbsingar och händelser. Denna funktion är tillgänglig för möten och händelser som har spelats in i molnet.

1

Logga in på din Webex-webbplatsoch gå till Inspelningar .

2

Välj namnet på inspelningen och välj Spela upp .

3

Välj Inställning Inställning > hastighet .

Inställningsalternativ
4

Välj 1,25x , 1,5x eller 2,0x för att snabba upp uppspelningen. Välj 0,5x eller 0,75x för att sakta ner uppspelningen.

Hastighetsalternativ