Den här funktionen är tillgänglig för möten och händelser som spelades in i videocentrerat MP4-format. Mer information om videocentrerade inspelningar finns i Videocentrerade nätverksbaserade MP4-inspelningar i möten, webbseminarier och händelser. Den här funktionen är tillgänglig för möten och händelser som spelades in i molnet.

1

Logga in på din Webex-webbplatsoch gå till Inspelningar .

2

Välj inspelningens namn och välj Spela .

3

Välj Inställning Inställning > Hastighet .

Inställningsalternativ
4

Välj 1.25x, 1.5x eller 2.0x för att påskynda uppspelningen. Välj 0.5x eller 0.75x för att sakta ner uppspelningen.

Hastighetsalternativ