Ova funkcija je dostupna za sastanke i događaje koji su snimljeni u video-centričnom MP4 formatu. Više informacija o video-centričnim snimcima potražite u članku MP4 snimci zasnovani na video-centrici na sastancima, vebinaru i događajima. Ova funkcija je dostupna za sastanke i događaje koji su zabeleženi u oblaku.

1

Prijavite se na Webex lokacijui idite na lokaciju "Snimci" .

2

Izaberite ime snimka i izaberite stavku Reprodukuj .

3

Izaberite opciju Podešavanje > brzinu .

Postavljanje opcija
4

Izaberite 1.25x , 1.5x ili 2.0x da biste ubrzali reprodukciju. Izaberite 0,5x ili 0,75x da biste usporili reprodukciju.

Opcije brzine