Ova je značajka dostupna za sastanke i događaje koji su snimljeni u MP4 formatu usmjerenom na video. Za više informacija o snimkama usmjerenim na video, pogledajte Video-centrične mrežne MP4 snimke na sastancima, webinarima i događajima . Ova je značajka dostupna za sastanke i događaje koji su snimljeni u oblaku.

1

Prijavite se na web- mjestoi idite na Snimke .

2

Odaberite naziv snimke i odaberite Igraj .

3

Odaberite PostavljanjePostavka > Brzina .

Opcije podešavanja
4

Odaberite 1.25x , 1.5x , ili 2.0x za ubrzanje reprodukcije. Odaberite 0.5x ili 0.75x za usporavanje reprodukcije.

Opcije brzine